Phụng tế dịch trùng tống nghiêm công tứ vận

(Đổ Phủ)

Phụng tế dịch trùng tống nghiêm công tứ vận là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Viễn tống tòng thử biệt
Thanh sơn không phục tình
Kỷ thời bôi trùng bả ?
Tạc dạ nguyệt đồng hành
Liệt quận âu ca tích
Tam triều xuất nhập vinh
Giang thôn độc quy xử
Tịch mịch dưỡng tàn sinh


Dịch Nghĩa
Bài thơ bốn vần lại tiễn đưa ông Nghiêm ở trạm phụng tế
Tiễn bác đi xa,từ đây chia lìa
Núi xanh chan chứa tình
Mấy khi lại nâng chén rượu ?
Hôm qua cùng đi dưới trăng
Dân các quận khen ngợi nhớ tiếc
Suốt ba triều ra vào vinh hiển
Nay một mình về ẩn xóm ven sông
Lấy cảnh vắng nuôi cuộc đời còn lại

Dịch Thơ
Tiễn bác đường vời vợi
Non xanh chan chứa tình
Thuở nào say chén ngọc ?
Đêm trước dạo trăng xinh
Các quận dân thương tiếc
Ba triều chức tước vinh
Xóm sông về ẩn dật
Vắng vẻ trọn đời mình
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Phụng tế dịch trùng tống nghiêm công tứ vận - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *