Quá Tửu gia

(Vương Tích)

Quá Tửu gia là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Thử nhật trường hôn ẩm
Phi quan dưỡng tính linh
Nhãn khai nhân tận tuý
Hà nhẫn độc vi tinh !

Dịch xuôi

Ghé vào quán uống rượu

Hôm ấy cứ uống mê man mãi
Chẳng quan hệ gì đến việc nuôi dưỡng cái tính linh
(bởi vì) mắt nhìn thấy ai cũng say cả
nên không nỡ một mình ta tỉnh

Dịch thơ

Hôm ấy mê man uống
Không vì dưỡng tính linh
Thấy người say khướt cả
Đâu nỡ tỉnh riêng mình

Thảo luận cho bài thơ: Quá Tửu gia - Vương Tích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *