Quan Lý Cố Ngôn

(Đổ Phủ)

Quan Lý Cố Ngôn là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Phương trượng hồn liên thuỷ
Thiên Thai tổng ánh vân
Nhân gian trường kiến hoạ
Lão khứ hận không văn
Phạm Lãi chu biên tiểu
Vương Kiều hạc bất quần
Thử sinh tuỳ vạn vật
Hà xứ xuất trần phân ?

Dịch Nghĩa
Xem [Tranh và thơ] Lý Cố Ngôn
Phương trượng bao la nối tiếp mặt nước
Thiên Thai bao trùm làn mây sáng
Người đời thường thấy tranh vẽ
Ta già rồi chỉ tiếc nghe suông
[Hiềm vì] thuyền Phạm Lãi nhỏ bé
Hạc của Vương Kiều không nhóm lại
Cuộc sống này là tuỳ ở muôn vật
Nơi đâu thoát khỏi đời bụi bặm này ?

Dịch Thơ
Phương Trượng mênh mông nước
Thiên Thai rạng rỡ mây
Người đời thường thấy vẽ
Luống tuổi chỉ nghe thầy
Phạm Lãi thuyền khoang nhỏ
Vương Kiều hạc lẻ bầy
Cuộc đời do tạo vật
Đâu thoát cõi trần đây ?
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Quan Lý Cố Ngôn - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *