QUAN THAM CHỐNG QUAN THAM

(Đăng tuyên.)

QUAN THAM CHỐNG QUAN THAM là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Thế gian lắm chuyện để cười
Ông trùm tham nhũng là người chống tham
Diễn đàn ông ghế trưởng ban
Vung tay quá trán đập quan ăn tiền
Còn ông đặc cách nghiễm nhiên
Ưu tú xếp loại quan liêm đương thời
Tự nhiên ông có chiếu trời
Ban cho bảo kiếm trị người quan tham
Rộng đường ông quét, ông càn
Vét vơ đầy túi bạc gian về mình
Việc làm ra vẻ nghiêm minh
Dối trên lừa dưới chẳng tình nghĩa chi
Nhà đất tài chính tinh vi
Tham nhũng chính trị khác gì ung thư
Cháu con đầu đất đại ngu
Văn bằng chắp vá tù mù chợ đen
Khác chi nước thải đánh phèn
Tuy trong mùi nặng ố hoen bụi trần
Thế rồi đem đặt bàn cân
Dán tem chất lượng có phần đã quen
Nổi chìm tiêu chuẩn bon chen
Xếp vào thay ghế quan liêm “yếu già”
Tiêu cực chống mãi chẳng qua
Đèn cù quanh quẩn vẫn là quan tham

Thảo luận cho bài thơ: QUAN THAM CHỐNG QUAN THAM - Đăng tuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *