Quan Trạng

(Nguyễn Bính)

Quan Trạng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Quan Trạng đi bốn lọng vàng,
Cờ thêu tám lá qua làng Trang Nghiêm .
Mọi người hớn hở ra xem,
Chỉ duy có một cô em chạnh buồn.
Từ ngày cô chửa thành hôn,
Từ ngày anh khoá hãy còn hàn vi.
Thế rồi vua mở khoa thi,
Thế rồi quan Trạng vinh quy qua làng ….
1937

Thảo luận cho bài thơ: Quan Trạng - Nguyễn Bính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *