Quê nhà chơi mát cảm hứng

(Tản Đà)

Quê nhà chơi mát cảm hứng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Con đường vô hạn đông, tây
Ta nhớ ai mà đứng mãi đây?
Nước rợn sông Đà con cá nhảy,
Mây trùm non Tản cái diều bay.
Nặng như quả Đất mà xoay được;
Cao đến ông Trời khó với thay!
Trời, đất, cá, chim đều tự đắc,
Ở đời ai dễ chẳng vung tay!

Thảo luận cho bài thơ: Quê nhà chơi mát cảm hứng - Tản Đà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *