Quy nhạn

(Đổ Phủ)

Quy nhạn là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Đông lai vạn lý khách
Loạn định kỷ niên quy
Trường đoạn giang thành nhạn
Cao cao hưởng bắc phi
Dịch Nghĩa
Người khách từ vạn dặm đi đến từ hướng đông.
Loạn dẹp yên mấy năm sẽ về
Ruột đứt từng đoạn, con nhạn ở thành nơi bờ sông.
Bay về phía bắc ở trên cao.
Dịch Thơ
Nhạn về
Viễn khách từ đông đến
Yên: về, biết lúc nào?
Ải nhìn nhạn: ruột đứt!
Bay hướng bắc cao cao
Bản dịch: Nguyễn Huy Hùng

Thảo luận cho bài thơ: Quy nhạn - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *