Sống đời phụng sự

(Mặc Giang)

Sống đời phụng sự là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


An Cư Kiết Hạ đạo trường
Trên thời tạ lễ Pháp Vương
Dưới thời từ bi tế độ
Tinh nghiêm giới đức đường đường
Mùa Hạ ba tháng An Cư
Nhận chân hai chữ hữu dư
Pháp thân thường hằng an trụ
Không ngoài thuật ngữ Tâm Như
Tăng Ni, Phật tử đồng câu
Ngày đêm sáu khắc nguyện cầu
Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ
Tam Thừa, Nhi Đế minh châu
Đạo Phật là Đạo Từ Bi
Thiêng liêng bất khả tư nghì
Xa rời điên đảo vọng tưởng
Tự mình thắp đuốc mà đi
Tịnh Độ, Phàm Thánh đồng cư
Nói thật, đừng nói cái hư
Im lặng, nói năng, như pháp
Chỉ còn có một chữ Như
Như tâm, như ý, như thường
Pháp âm, pháp vũ, pháp vương
Như tướng, như thể, như dụng
Có chi hỏi lối tìm đường
Đã về an trụ nhà xưa
Pháp luân vận chuyển Ba Thừa
Dung thông chơn đế tục đế
Lung linh mạng mạch Tào Khê
An Cư, gieo rắc Đạo Vàng
Kiết Hạ, hạnh nguyện cưu mang
Nguyện sống cuộc đời phụng sự
Đạo tình đạo vị chứa chan
An Cư, gieo rắc Đạo Mầu
Kiết Hạ, hạnh nguyện thâm sâu
Mạnh bước lên đường cứu độ
Khắp cùng bốn biển năm châu.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang

Thảo luận cho bài thơ: Sống đời phụng sự - Mặc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *