Sư bị làng đuổi

(Hồ xuân Hương)

Sư bị làng đuổi là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc,
Trái gió cho nên phải lộn lèo.

Thảo luận cho bài thơ: Sư bị làng đuổi - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *