Tầm ẩn giả bất ngộ

(Giả Đảo)

Tầm ẩn giả bất ngộ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn sư thái dược khứ
Chỉ tại thử sơn trung
Vân thâm bất tri xứ.

Dịch Nghĩa
Dưới cây tùng hỏi thăm tiểu đồng, (tiểu đồng) nói rằng thầy đã đi hái thuốc. Chỉ ở trong núi này thôi, nhưng mây dày nên chẳng biết chỗ nào.

Dịch Thơ
Tìm ẩn sĩ không gặp

Gốc thông hỏi chú học trò
Rằng: thầy hái thuốc lò mò đi xa
Ở trong núi ấy thôi mà
Mây che mù mịt biết là đi đâu.

Tản Đà dịch

Thảo luận cho bài thơ: Tầm ẩn giả bất ngộ - Giả Đảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *