Tam nguyệt hối nhật tống xuân

(Giả Đảo)

Tam nguyệt hối nhật tống xuân là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Tam nguyệt chính đương tam thập nhật
Xuân quang biệt ngã khổ ngâm thân
Cộng quân kim dạ bất tu thụy
Vị quá hiểu chung do thị xuân.

Dịch Nghĩa
Tháng ba, đúng vào ngày ba mươi
Tiết xuân rời xa ta, nhà thơ thích khổ ngâm
Cùng anh đêm nay không nên ngủ
Chưa qua tiếng chuông sớm thì vẫn còn là xuân.

Dịch Thơ
Ngày cuối tháng ba tiễn xuân

Tháng ba vừa đúng ngày xuân cuối
Xuân sắc đành xa khách khổ ngâm
Cùng bạn đêm nay nên thức mãi
Chuông chưa giục sớm vẫn còn xuân.

Bản dịch của Lãng Xẹt Tử

Thảo luận cho bài thơ: Tam nguyệt hối nhật tống xuân - Giả Đảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *