Tâm sự nàng Mị Ê

(Tản Đà)

Tâm sự nàng Mị Ê là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


hâu Giang một dải sông dài,
Thuyền ai than thở một người vương phi.
Đồ Bàn thành phá huỷ
Ngoạ Phật tháp thiên di,
Thành tan tháp đổ
Chàng tử biệt
Thiếp sinh ly.
Sinh kí đau lòng kẻ tử qui!
Sóng bạc ngàn trùng
Âm dương cách trở
Chiêu hồng một tấm
Phu thê xướng tuỳ.
Ơi mây, ơi nước, ơi trời!
Đũa ngọc mâm vàng giọt lụy rơi.
Nước sông trong đục,
Lệ thiếp đầy vơi.
Bể bể dâu dâu khóc nỗi đời!
Trời ơi! Nước hỡi! Mây hời!
Nước chảy mây bay, trời ở lại,
Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi!

Chú thích:

Mị Ê: Vợ vua Chiêm Thành, bị quan quân ta bắt mang về, nhưng giữa đường, nàng đã nhảy xuống sông tự vẫn.

Thảo luận cho bài thơ: Tâm sự nàng Mị Ê - Tản Đà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *