Tần Châu tạp thi

(Đổ Phủ)

Tần Châu tạp thi là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Tần Châu thành bắc tự
Truyền thị Ngỗi Hiêu cung
Đài tiển sơn môn cổ
Đan thanh dã điện không
Nguyệt minh thuỳ diệp lộ
Vân trục độ khê phong
Thanh Vị vô tình cực
Sầu thì độc hướng đông

Dịch Nghĩa
Thơ vặt ở Tần Châu
Ngôi chùa phía bắc thành Tần Châu
Tương truyền là cung vua Ngỗi Hiêu
Rêu trên cửa núi cũ kỹ
Nét vẽ ở điện hoang trơ trọi
Trăng soi sáng hạt móc đầu lá rũ
Mây đưa gió thổi qua khe
Sông Vị trông quá thờ ơ
Buồn bã chỉ chảy về hướng đông

Dịch Thơ
Tần Châu chùa cõi bắc
ấy chốn Ngỗi Hiêu xưa
Cửa núi làn rêu cũ
Đền hoang nét vẽ thưa
Trăng soi sương lá giọt
Mây giục gió khe đưa
Thanh Vị thờ ơ thế
Về đông buồn quạnh chưa !
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Tần Châu tạp thi - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *