Tán Tỉnh

(Phan Anh Dũng)

Tán Tỉnh là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

dẫu lòng,
chưa chắc là yêu
ngại chi?
sao chẳng thử liều một phen!
dẫu gì,
thì cũng trót quen
yêu đi, . . . thiên hạ có phiền chi đâu
tội gì,
vờ vĩnh làm cao!
lỡ như yêu thật . . .
mai sau (em) tiếc hoài!

Thảo luận cho bài thơ: Tán Tỉnh - Phan Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *