Tặng Lý Bạch

(Đổ Phủ)

Tặng Lý Bạch là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Thu lai tương cố thượng phiêu bồng
Vị tựu đan sa quý Cát Hồng
Thống ẩm cuồng ca không độ nhật
Phi dương bạt hộ vị thuỳ hùng ?

Dịch Nghĩa
Tặng Lý Bạch
Thu tới nhìn nhau còn như cỏ bồng xiêu dạt
Chưa luyện xong đan thẹn với Cát Hồng
Uống say khướt hát lung tung cho hết ngày
Đã bướng lại ngông,vì ai mà làm anh hùng ?

Dịch Thơ
Thu sang thân vẫn tựa phiêu bồng
Chửa luyện xong đan,thẹn Cát Hồng
Uống mãi hát tràn qua suốt buổi
Tranh hùng ai nhỉ,bướng cùng ngông !
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Tặng Lý Bạch - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *