Tây Nguyên Sóng Dậy

(Nguyên Thạch)

Tây Nguyên Sóng Dậy là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Chiều lê bước lang thang người lữ thứ.
Tây nguyên buồn thôn nữ biệt phố xưa.
Mây về đây lất phất giọt thu mưa.
Lá tàn úa đong đưa buồn vô vọng.

Tiếng gọi con tim.
Em dấn thân đấu tranh giành cuộc sống.
Dài chuỗi mỏi mòn trông ngóng tin xa.
Chiến sĩ xưa biệt dạng quan hà.
Còn phiêu bạt hay đã quên lời hẹn cũ ?.

Từ tháng Tám.
Quê hương màu cờ rũ.
Rồi Tháng Tư về.
Tang phủ Tây nguyên.
Dũng sĩ ơi.
Sớm quên vội lời nguyền.
Trùng khơi bạt sóng Tây nguyên mờ mắt đợi.

Phận gái liễu tơ ngại ngùng đường không tới.
Đâu hào kiệt quần hùng ?.
Nắng mới mãi phương nao.
Tây nguyên đêm nay thác lũ giông ào.
Từng nồi thuốc độc chúng em đón chào quân phương Bắc.

Góp sức nữ nhi bàn tay chống giặc.
Nếu trầm mình vì xã tắc hy sinh.
Hoặc cùm gông tra tấn nhục hình.
Cũng không thẹn chữ vinh đời nữ sĩ.

Nguyên Thạch

Thảo luận cho bài thơ: Tây Nguyên Sóng Dậy - Nguyên Thạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *