Than Cùng

(Trần Tế Xương)

Than Cùng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Khách hỏi nhà ông đến
Nhà ông đã bán rồi.
Vợ lăm le ở vú,
Con tấp tểnh đi bồi.
Ai trói voi bỏ rọ?
Đời nào lợn cạo ngôi?
Người bảo ông mãi cùng
Ông cùng thế này thôi!

Thảo luận cho bài thơ: Than Cùng - Trần Tế Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *