Thiện duyên

(Đặng Xuân Linh)

Thiện duyên là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.
Người hiền sẵn tánh khó xoay vần
Phú tứ nào ghi rõ dạ trần
Chân bước dịu dàng lòng ổn định
Lời thơ trầm lặng nét bày phân
Hào quang xán lạn soi nhân thế
Phật pháp diệu huyền thấm nghĩa ân
Phúc thiện gieo mầm thu quả đẹp
Tâm đầy nhã đức tiếng vang ngân


03-08-2009

Thảo luận cho bài thơ: Thiện duyên - Đặng Xuân Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *