Thiên mạt hoài Lý Bạch

(Đổ Phủ)

Thiên mạt hoài Lý Bạch là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Lương phong khởi thiên mạt ,
Quân tử ý như hà .
Hồng nhan kỷ thời đáo ,
Giang hồ thu thủy đa .
Văn chương tăng mệnh đạt ,
Lị vị hỉ nhân qua .
Ưng cộng oan hồn ngữ ,
Ðầu thi tặng Mịch La .
Dịch Nghĩa
Trong lúc gió mát nổi lên ở nơi cuối trời , bạn có ý nghĩ ra sao ? Biết bao giờ chim hồng nhạn mới tới đây ? Sông hồ có nhiều nước thu .
Văn chương thường ghét hạnh vận hanh thông ; yêu quái vui mừng khi thấy có người đi qua . Lúc này chắc bạn đang trò chuyện với hồn oan của Khuất Nguyên , và ném thơ xuống tặng ở sông Mịch La .

Dịch Thơ
Nhớ Lý Bạch ở nơi cuối trời
Gió đà thổi mát chốn chân trời ,
Không biết sao rồi ý nghĩ ai ?
Hồng nhạn xa vời , tin tức vắng ;
Sông hồ tràn ngập , nước thu đầy .
Văn chương thường ghét ghen cùng mệnh ;
Yêu quái mừng vui thấy có người .
Chắc với hồn oan đang nói chuyện ,
Làm thơ gieo tặng Mịch La rồi .
Bản dịch: Trần Trọng San

Thảo luận cho bài thơ: Thiên mạt hoài Lý Bạch - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *