Thiếu nữ ngủ ngày

(Hồ xuân Hương)

Thiếu nữ ngủ ngày là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.

Thảo luận cho bài thơ: Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *