Thoát Vòng Danh Lợi

(Nguyễn Công Trứ)

Thoát Vòng Danh Lợi là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Chen chúc lợi danh đà chán ngắt
Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao
Đám phồn hoa trót bước chân vào
Sực nghĩ lại giật mình bao xiết kể.
Quá giả vãng nhi bất thuyết, (1)
Cái hình hài làm thiệt cái thân chi.
Cuộc đời thử gẩm mà suy,
Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu.
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ,
Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ,
Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt.
Mặc xa mã thị thành không dám biết,
Thú yên hà trời đất để riêng ta.
Nào ai, ai biết chăng là ?


(1) Lấy ý ở sách Luận Ngữ: việc đã qua rồi không nên nhắc nữa.

Thảo luận cho bài thơ: Thoát Vòng Danh Lợi - Nguyễn Công Trứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *