Thổi tình qua bay biệt xứ

(Linh Phương)

Thổi tình qua bay biệt xứ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Điên điển vàng bông nghen bậu
Gió Tết thổi ngang sông Tiền
Gió Tết thổi ngang sông Hậu
Vốc đầy tay nắng tháng giêng

Sớm mai mồng một tiếng chim
Gọi nhau hót mừng năm mới
Bậu ơi ! Bậu à . Qua gọi
Thương hoài điệu Lý tình tang

Nhớ bài “ Dạ Cổ Hoài Lang”
Bậu hát nghe buồn đứt ruột
Lâu rồi qua không quên được
Ngày xưa… ngày xửa xa quê

Hoa dại ngồi kết đầy ghe
Qua tiễn bậu dìa nhà khác
Lấy chồng có chi mà khóc
Lấy chồng ngoài chợ bảnh hơn

Chừng ấy mất hết bao năm
Mắt qua sầu giăng mây khói
Lòng qua thèm nghe bậu nói:
“Mèn ơi ! Lúa trổ đòng đòng”

Điên điển giờ đã vàng bông
Đường xe dõi tìm bóng cũ
Gió Tết thổi ngang cánh đồng
Thổi tình qua bay biệt xứ

Linh Phương

Thảo luận cho bài thơ: Thổi tình qua bay biệt xứ - Linh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *