THÓI TRẦN…

(MINH TUẤN)

THÓI TRẦN… là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.
Hình như trăng cũng tha hương
Thân mòn gió trải ,khắp đường tìm quê
Hình như trăng có bùa mê
Ai đi trăng gặp…Ai về gặp trăng .


Lửng lơ , bóng Nguyệt đêm rằm
Rượu thơm , hoa đẹp ,thơ văn gió vần
Sóng lòng ,bút giấy lâng lâng
Rượu môi ,tay chữ , gói thầm hồn trăng.


Trăm năm mấy kẻ ghẹo Hằng
Vần thơ thả mộng câu văn dệt tình
Lòng nào giữ được trăng xinh ?
Ai gần hơn Cuội rập rình gốc đa ?


Cung vàng cấm được Hằng Nga
Làm sao giữ nổi ánh ngà trăng say
Làm cho kẻ đắm người ngây
Câu thơ đổ chén rượu đầy trần gian.Thảo luận cho bài thơ: THÓI TRẦN… - MINH TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *