Thông Điệp Phật Đản

(Mặc Giang)

Thông Điệp Phật Đản là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Xin chắp tay hoa trước Phật đài
Cúng dường Mùa Phật Đản năm nay
Tâm hương kết tụ thành Sen Báu
Tri kiến Như Lai ngộ bản hoài

Xin chắp tay hoa dâng cúng Phật
Mười phương thế giới tỏa hào quang
Chúng sanh muôn loại nhuần mưa pháp
Cùng sống an vui Ánh Đạo Vàng

Đạo lý nhiệm mầu Đức Thích Ca
Pháp âm vi diệu phổ châu sa
« Tam đồ bát nạn câu ly khổ »
Đã biết đường đi về đến nhà

Người con Đức Phật của muôn phương
Thắp sáng đèn tâm mọi nẻo đường
Tan hết sầu bi và thống khổ
Chỉ còn hòa ái với yêu thương

Người con Đức Phật khắp năm châu
Bốn biển trần lao bắc nhịp cầu
Mở cửa thông thường liền giới tuyến
Từ bi thánh đức khởi đi đầu

Người con Đức Phật mọi nhà nhà
Tất cả là con chung một cha
Dù khác biên cương và chủng tộc
Nhưng cùng một giống Bồ Đề Gia

Bồ Đề kết tụ nở Liên Hoa
Bản giác thường chơn ngự bảo tòa
Mở mắt từ bi nhìn đại hải
Cừu thù oan trái tợ sương pha

Lo gì thế giới không hòa bình
Nhân loại biết tu ngộ tánh linh
Cởi trói trùng vây gieo vạn kỷ
Tự nhiên nhân thế sẽ hòa minh

Thông Điệp nhiệm mầu Phật Đản Sanh
Thanh thiên mây trắng lộng trời xanh
Ngã nhân bỉ thử mờ bào ảnh
Mê ngủ thiên thu bỗng giật mình

Thông Điệp nhiệm mầu Đức Thế Tôn
Bản giác xưa nay vốn thường chơn
Pháp thân vi diệu dung không sắc
Vũ trụ càn khôn bỗng tỉnh hồn

Thông Điệp nhiệm mầu Đức Thích Ca
Chúng sanh lạc lối bỏ quên nhà
Nay về đã đến mừng khôn xiết
Sụp lạy cúi đầu Đạo Phật gia

Nay, ban Thông Điệp Đức Từ Bi
Thế thế nhân sinh biết lỗi nghì
Sám hối tội tiêu tâm tịch tịnh
Cư trần lạc đạo lẽ huyền vi

Nay, ban Thông Điệp Đức Như Lai
Muôn hướng ngàn phương kết bảo đài
Bốn biển năm châu quy ngưỡng phục
Ta Bà đâu nữa hỏi Thiên Thai

Nay, ban Thông Điệp Đức Từ Nghiêm
Phân bổ mang đi khắp mọi miền
Sống với Tình Thương và Hiểu Biết
Nhân sinh thế thái sẽ bình yên

Thông Điệp đã ban từ Pháp Vương
Chúng sanh vạn loại tỏ tinh tường
Muôn đời bảo trọng truyền lưu mãi
Đây, chính là lời của Thế Tôn.

Tháng Tư năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Thảo luận cho bài thơ: Thông Điệp Phật Đản - Mặc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *