Thu Đông & Người

(NhàQuê)

Thu Đông & Người là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.
Mưa tiếp nối mấy ngày sau trận tuyết
Lá Thu khô nằm mẹp cũng như ta
Sáng gượng dậy đi vòng vòng phố ảo
Chợt gặp vần giống quá … phải chăng là
Dưới miền Nam năm nay trời tuyết sớm
Từ Arizona qua tận Houston
Theo chiều gió trôi lên miền Đông Bắc
Thu đang còn…bỗng xám ngắt tầng không
Tưởng mạnh sân sân … bất thần lạnh quật
Khuỷnh da mồi khô khốc răn reo thêm
Ực cốc nước đẩy trôi vài món thuốc
Hỏi bạn bè …tụi nó cũng đau rêm
Lẽ rất đương nhiên già thời phải vậy
Biết mấy buồn thiếu tuyết trắng bay bay
Đường trơn dốc… xe quay… tim chực đứng
Có hề chi … lánh chỗ bốn mùa nầy
NhàQuê 13-12-2009

Thảo luận cho bài thơ: Thu Đông & Người - NhàQuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *