Thư Gửi Người Xa

(Đăng Từ)

Thư Gửi Người Xa là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Gửi Huy DungSao chưa đem nắng dệt thu tôi?
Vàng nhung chật cả con đường rồi
Vàng ơi! Vàng chở tình đi mất
Chỉ còn giá lạnh với thu thôi…


Thu là thu với những thê lương
Tôi là tôi mãi kiếp tơ vương
Hỏi người xa có buồn chưa nhỉ?
Mà tôi đã thấy thu cô đơn


Người xa hãy cố mà đắm say
Thu tôi sầu đã vội nơi này
Vàng quyết không gởi mộng vào gió
Và thơ chưa động hồn chưa bay


Tôi biết rồi mai thu sẽ mơ
Mà tôi… tôi vẫn mãi thờ ơ
Người xa đừng để thu hờn tủi
Khéo vàng lại rơi trong bơ vơThảo luận cho bài thơ: Thư Gửi Người Xa - Đăng Từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *