Thu Trùng

(Bạch Cư Dị)

Thu Trùng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Thiết thiết ảm song hạ,
Yêu yêu thâm thảo lí.
Thu thiên tư phụ tâm,
Vũ dạ sầu nhân nhĩ.
Dịch Nghĩa
Dế thu

Cứ ri rỉ ngoài cửa sổ tối tăm
Rền rền trong đám cỏ rậm rì.
Gợi niềm nhớ vợ giữa trời thu,
Đêm mưa rầu rĩ cả tai người.

Dịch Thơ
Mùa thu nghe dế kêu

Rỉ rỉ ngoài song tối
Ran ran trong cỏ rối.
Trời thu nhớ vợ nhà
Buồn bã mưa đêm dội.
Người dịch Lê Nguyễn Lưu

Thảo luận cho bài thơ: Thu Trùng - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *