Thư Viết Cho Con

(Nghinh Nguyên)

Thư Viết Cho Con là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Ghi gởi con mấy dòng tâm sự
Tuy cổ xưa nên giữ vào đời
Hợp lòng người, thuận Đạo Trời
Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ (*) không rời luyện tu
– Lễ ;giữ cho lòng người kính cẩn
Kính Tổ Tiên, nhớ Đấng tối cao
Nghĩa tình đồng loại tiếp giao
Tránh điều hung ác, tránh lời dối gian
Ta trọng người, người càng xem trọng
Khinh khi người – mầm mống oán thù
Lễ ngăn tội ác muội ngu
Dẫn đường phẩm cách – lối vào nhân văn
– Nghĩa ; lẽ phải đến gần cuộc sống
Vì nghĩa làm chẳng ngại gian nguy
Đối nhân xử thế xét suy
“Cận nhân tình”(**) sẽ ít khi sai lầm
Hằng sản có, hằng tâm phải có
Phải sẳn lòng gắn bó tha nhân
Dấn thân phục vụ cộng đồng
“Không làm việc nghĩa là không anh hùng”
– Liêm ;luôn hướng tâm hồn ngay thẳng
Không tham lam lợi chẳng thuộc mình
Lòng trong sạch, ý công minh
Khi cầm cân mực(***) lý tình vẹn hai
Người liêm khiết càng dày công phúc
Trọn khiét liêm trên bục vinh quang
Chung tay làm sạch nhân gian
Lịch sử bia đá chữ vàng khắc ghi
Với điếu Sỉ ; luôn ghi tạc dạ
Biết nhục vì cặn bã lợi danh
kiên tâm quyết chí trung thành
Giữ gìn phẩm cách thanh danh một đời
Không gây ai những điều sỉ nhục
Biết lỗi mình cần được sửa răn
Gắng công học tập tiến thân
Không thua bè bạn, không gần nhũng tham
Người công chính khi làm, khi nói
Luôn để lòng học hỏi nhu khiêm
Công bình bác ái kiếm tìm
Lương tâm định hướng làm kim la bàn
Phẩm cách có ta còn xem trọng
Dẫu thất thời kiên vững lối đi
“Bất năng” giữ trọn lương tri
Cây cao thẳng đứng sợ gí gió dông
Làm người quí tấm lòng trung trực
Có thực tài, cần đức mới toàn
Lòng trắc ẩn biết sẽ san
Quyết xây cuộc sống thiện toàn tin yêu
Luôn ôm ấp những đều lý tưởng
Luôn hứng lòng về hướng Thiện Chân
Người Hiền xưa tự luyện thân
Xưng mình ngu giữa cõi trần đa mang
Đem kiến thức loại dần nghịch lí
Loại bỏ điều lừa mị ngu dân
Ngoại lai chủ nghĩa loại dần
Tinh thần dân tộc nhân tâm hợp hoà
Cố học hỏi – nhìn xa trông rộng
Đừng vì trong phe nhóm đảng bè
Ý dân phải biêt lắng nghe
Không dùng quyền lực nén đè tự do
Phải biết yêu non sông dân tộc
Phải lấy dân làm gốc làm đầu
Bước đường lịch sử dài lâu
Tâm Nhân là chữ hàng đầu khắc ghi.
Nghinh Nguyên
Chú thích :(*)- Danh sĩ Quảng Trọng thời Xuân Thu(722-479 TCN)
dùng học thuyết Tứ duy đề xây dựng nước Tề hưng thịnh
(**)-Sống đẹp Lâm Ngữ Đường
(***)-Khi được giao một chức trách.

Thảo luận cho bài thơ: Thư Viết Cho Con - Nghinh Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *