Thuý Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến

(Tản Đà)

Thuý Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Tiếng sấn ân tình bốn mặt ran,
Tướng quân chi tiếc cánh hoa tàn!
Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng,
Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan.
Tổng đốc ví thương người bạc phận
Tiền Đường chưa chắc mả hồng nhan
Trơ trơ nấm đất bờ sông nọ
Hồn có nghe chăng mấy giọng đàn?

Thảo luận cho bài thơ: Thuý Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến - Tản Đà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *