Tịch diệu chơn thường

(Mặc Giang)

Tịch diệu chơn thường là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


An Cư Kiết Hạ giới trường
Tăng Ni tứ chúng muôn phương tựu về
Bảo ban sách tấn vỗ về
Bước lên bờ giác, bến mê xa rời
Đèn tâm đã mở khai rồi
Đuốc tuệ thắp sáng thời thời dõi soi
Ra đi vì đạo cứu đời
Ra đi vì đạo cứu người trầm luân
Lục độ vạn hạnh dấn thân
Chúng sanh khổ hải ân cần thiết thi
Thân sơ bất luận làm chi
Người con của Đạo Từ Bi nhiệm mầu
Nơi nào cần gọi ở đâu
Châu thành đồng nội xa xôi không màng
Nơi nào cần gọi lên đàng
Khó khăn chẳng ngại gian nan chẳng sờn
Bởi nhờ Kiết Hạ điểm son
An Cư sở ngộ thường chơn hiển bày
Giới chuyên, đó chính là Thầy
Diện mục, đó chính mặt mày xưa nay
Đã cầm bửu bối trên tay
Bảo châu như ý tháng ngày tiêu dao
Lợi tha, phát nguyện đi nào
Như Lai áo mặc đi vào trần gian
Đâu đâu cũng nhuận Đạo Vàng
Đâu đâu cũng thấm lời ngàn pháp vương
Con thuyền Bát Nhã thanh lương
Nhập lưu Tứ Thánh lên đường độ sanh
Đền ơn Phật Tổ Cha Lành
Chúng con phát nguyện chân thành khắc ghi
Vì đời, nhủ Đức Từ Bi
Vì đạo, phụng hiến ra đi vô cùng.

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang

Thảo luận cho bài thơ: Tịch diệu chơn thường - Mặc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *