Tiễn em nghìn trùng

(Linh Phương)

Tiễn em nghìn trùng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Thảo hoa tay
viết chữ đầu


Chân đi


chân bước


xôn xao


chân chờ


Thơ anh đề tặng


gởi người


Mấy mươi năm


vẫn ngọt lời trái tim


Biết rằng


đời chẳng nợ duyên


Cũng là kỷ niệm


tiễn em nghìn trùng


Buồn giờ


buồn đã khôn cùng


Đau giờ


đâu thể đau hơn


nữa rồi


Thôi thì thôi nhé !


Thế thôi

Linh Phương

Thảo luận cho bài thơ: Tiễn em nghìn trùng - Linh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *