Tiệp dư oán

(Hoàng Phủ Nhiễm)

Tiệp dư oán là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Hoa chi xuất Kiến Chương
Phượng quản phát Chiêu Dương
Tá vấn thừa ân giả
Song nga kỷ hứa trường.

Dịch Nghĩa
Cành hoa rời khỏi cung Kiến Chương
Tiếng sáo trúc vang lên từ cung Chiêu Dương
Thử hỏi người đang được hưởng ơn vua
Đôi mày ngài có dài bằng ta không.

Dịch Thơ
Nỗi oán của nàng tiệp dư

Hoa xuân bỏ vắng Kiến Chương
Xôn xao đàn sáo Chiêu Dương dập dìu
Đó ai đang được cưng chiều
Chẳng hay nhan sắc mỹ miều đến đâu.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Thảo luận cho bài thơ: Tiệp dư oán - Hoàng Phủ Nhiễm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *