.Tiểu sử

(Đới Thúc Luân)

.Tiểu sử là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Đới Thúc Luân (732-789) tên chữ là Ấn Công, người Giang Tô, làm quan đến Phủ Châu thứ sử

Thảo luận cho bài thơ: .Tiểu sử - Đới Thúc Luân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *