Tình Già

(Phan Khôi)

Tình Già là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Hai mươi bốn năm xưa,
môt đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
hai cái đầu xanh kề nhau than thở;
– “Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
mà lấy nhau hẳn đà không đặng:
Để đến nỗi tình trước phụ sau,
chi bằng sớm liêu mà buông nhau !”
– “Hay nói mới bạc làm sao chớ !
Buông nhau làm sao cho nỡ?
Thương được chừng nào hay chừng ấy,
chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vây !
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng,
mà tính chuyên thủy chung !”

Hai mươi bốn năm sau,
tình cờ đất khách gặp nhau:
Đôicái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung,
đố có nhìn ra được ?
Ôn chuyên cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
con mắt còn có đuôi.

Thảo luận cho bài thơ: Tình Già - Phan Khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *