Tống hàn lâm Trương tư mã Nam Hải lặc bi

(Đổ Phủ)

Tống hàn lâm Trương tư mã Nam Hải lặc bi là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Quan niệm thông nam cực
Văn chương lạc thượng đài
Chiếu tòng tam điện khứ
Bi đáo bách man khai
Dã quán nùng hoa phát
Xuân phàm tế vũ lai
Bất tri thương hải thượng
Thiên khiển kỷ thì hồi


Dịch Nghĩa
Đưa ông tư mã Trương ở viện hàn lâm đi Nam Hải khắc bia
Mũ mão thông suốt đến tận cõi nam
Văn chương đưa từ bậc quan lớn xuống
Chiếu ban ở ba điện sai ra đi
Bia đến xứ trăm man dựng mở
Hoa nở rậm ở quán nhà quê
Mưa nhẹ rơi trên cánh buồm xuân
Biết đâu ở chốn biển xanh
Chẳng mấy chốc vua cho về
Dịch Thơ
Mũ miện thông nam cực
Văn chương bậc thượng đài
Chiếu từ cung điện xuống
Bia dựng xứ man ngoài
Quán nội hoa đua nở
Buồm xuân mưa nhẹ phai
Biết đâu miền biển ấy
Mấy chốc được lui hài
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Tống hàn lâm Trương tư mã Nam Hải lặc bi - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *