Tống Lý thị lang phó Thường Châu

(Giả Chí)

Tống Lý thị lang phó Thường Châu là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Tuyết tình vân tán bắc phong hàn
Sở thủy Ngô sơn đạo lộ nan
Kim nhật tống quân tu tận túy
Minh triêu tương ức lộ man man

Dịch Nghĩa
Tuyết lạnh, mây tan, gió bấc lạnh
Nước Sở, non Ngô, đường sá khó khăn
Hôm nay tiễn anh nên uống thực say
Sớm mai nhớ nhau , đường dài man mác!

Dịch Thơ
Tiễn Thị lang họ Lý đi Thường Châu

Lạnh lùng gió bấc tuyết mây tan
Nước Sở, non Ngô mấy dặm ngàn
Còn bữa nay thôi say lúy túy
Nhớ nhau mai lại cách muôn vàn

Bản dịch: Khương Hữu Dụng

Thảo luận cho bài thơ: Tống Lý thị lang phó Thường Châu - Giả Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *