Trăm Ngày Nhớ Mẹ

(Hồng Liên)

Trăm Ngày Nhớ Mẹ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Trăm Ngày Nhớ Mẹ


Hai tuần nữa nhỉ đủ trăm ngày

Mẹ đã lên trời, vượt khói mây

Côi cút thân con nơi cõi thế

Đọc kinh nhớ mẹ mỗi hằng ngày


Hai tuần nữa nhỉ thật là mau

Nhớ Mẹ ngày nao tưới gốc bầu

Gốc mướp xu xu rau cải bẹ

Thóang đây một chút thật là mau


Hai tuần nữa nhỉ, Tết về nơi

Tiễn Táo quân đi đến tận trời

Nhắn gởi Mẹ hiền trên chốn lạ

Trần gian con khoẻ dẫu mồ côi


Hai tuần nữa nhỉ, Mẹ hiền nha

Cõi Phật thần thiên cũng tựa nhà

Mẹ sống an bình trên cõi ấy

Hương trầm nhang khói lệ nhòa sa


Hồng Liên

Thảo luận cho bài thơ: Trăm Ngày Nhớ Mẹ - Hồng Liên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *