Trì bạn

(Bạch Cư Dị)

Trì bạn là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Kết cấu trì tây lang
Sơ lí trì đông thụ.
Thử ý nhân bất tri
Dục vi đãi nguyệt xứ.
Dịch Nghĩa

Bên bờ ao
Bờ tây ao dựng một nếp nhà
Bờ đông ao trồng một cây thân gỗ.
ý đó người ta không biết được đâu !
Dịch Thơ

Tây ao dựng mái nhà
đông bến trồng cây gỗ.
ý ấy có ai hay ?
Chờ trăng làm sẵn chỗ.
Người dịch Lê Nguyễn Lưu

Thảo luận cho bài thơ: Trì bạn - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *