Trì Thượng

(Bạch Cư Dị)

Trì Thượng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Tiểu oa xanh tiểu đỉnh
Thâu thái bạch liên hồi
Bất giải tàng tung tích
Phù bình nhất đạo khai.
Dịch Nghĩa

Trên ao
Cô gái nhỏ bơi chiếc thuyền nhỏ
Hái hoa sen trắng đem về
Không biết che lấp dấu vết của mình,
để một lối mở ra giữa đám bèo nổi.
Dịch Thơ

Gái nhỏ bơi thuyền nhỏ
Hái sen trắng trở theo
Biết gì che dấu vết
Mở lối giữa ao bèo.
Người dịch Lê Nguyễn Lưu

Thảo luận cho bài thơ: Trì Thượng - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *