Triệu Thôn Hồng Hạnh

(Bạch Cư Dị)

Triệu Thôn Hồng Hạnh là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Triệu thôn hồng hạnh mỗi niên khai
Thập ngũ niên trung khán kỷ hồi
Thất thập tam nhân nan tái đáo
Kim niên lai thị biệt hoa lai
Dịch Nghĩa

Hoa hạnh đỏ xóm Triệu năm nào cũng nở
Trong mười lăm năm, đã ngắm bao lần
Năm bảy mươi ba tuổi khó có thể lại đến đây
Năm nay đến đây, là để từ biệt hoa
Dịch Thơ
Hoa Hạnh Đỏ Xóm Triệu

Triệu thôn hạnh đỏ nở năm năm
Hơn chục năm nay ngắm mấy lần
Ông lão bảy ba khôn trở lại
Nay cùng hoa biệt đến đây thăm
Bản dịch Trần Trọng San

Thảo luận cho bài thơ: Triệu Thôn Hồng Hạnh - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *