Trừ Tịch Dạ Túc Thạch Đầu Dịch

(Đới Thúc Luân)

Trừ Tịch Dạ Túc Thạch Đầu Dịch là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Lữ quán thùy tương vấn
Hàn đăng độc khả thân
Nhất niên tương tận dạ
Vạn lý vị qui nhân
Liêu lạc bi tiền sự
Chi li tiếu thử thân
Sầu nhan dữ suy mấn
Minh nhật hựu phùng xuân
Dịch Nghĩa
Đêm Trừ Tịch Ngủ Ở Nhà Trạm Thạch Đầu

Nơi quán trọ, ai người thăm hỏi
Chỉ ngọn đèn lạnh có thể thân nhau
Một năm đêm cuối cùng sắp hết
Muôn dặm người đi xa chưa về
Hiu quạnh buồn thay chuyện cũ
Bôn ba lưu lạc tự cười mình
Mặt tiều tụy và mái tóc đã rụng thưa
Sáng mai lại gặp xuân
Dịch Thơ
Đêm Ba Mươi Tết Ở Nhà Trạm Thạch Đầu

Quán trọ ma nào hỏi !
Chỉ ngọn đèn làm thân
Đêm cuối năm sắp hết
Muôn dặm còn lênh đênh
Tan tác đau việc cũ
Bôn ba tự diễu mình
Mặt sầu tóc thưa rụng
Ngày mai đã lại xuân
Ngô Văn Phú dịch
bản dịch khác
Quán trọ ai thăm hỏi
Bạn thân đèn lạnh thôi
Cuối năm đêm sắp hết
Ngàn dặm người chưa hồi
Việc cũ buồn hiu quạnh
Thân lưu lạc gượng cười
Mặt sầu thưa tóc cỗi
Xuân lại gặp mai rồi
Đông A dịch

Thảo luận cho bài thơ: Trừ Tịch Dạ Túc Thạch Đầu Dịch - Đới Thúc Luân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *