Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật

(Bạch Cư Dị)

Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Huyên huyên xa kỵ đế vương châu
Ky bệnh vô tâm trục thắng du
Minh nguyệt thanh phong tam ngũ dạ
Vạn nhân hành lạc nhất nhân sầu.


Dịch Nghĩa
Rằm tháng giêng ở Trường An
Chốn kinh đô xe ngựa rầm rầm
Ốm nơi đất khách không còn lòng nào nghĩ đến việc đi ngoạn cảnh nữa
Đêm rằm này trăng thanh gió mát
Muôn nguời vui vẻ, riêng một người sầu


Dịch Thơ
Xe ngựa rầm rầm chốn đế châu,
Quê người đau ốm thiết gì đâu!
Đêm rằm gió mát trăng thanh đó,
Muôn kẻ mua vui, một kẻ sầu!

Hoàng Tạo dịch

Thảo luận cho bài thơ: Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *