Túc Kiến Đức giang

(Đổ Phủ)

Túc Kiến Đức giang là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Di chu bạc yên chử
Nhật mộ khách sầu tân
Dã khoáng thiên đê thụ
Giang thanh nguyệt cận nhân
Dịch Nghĩa
Dời thuyền lại đậu ở bến sông đầy khói
Trời chiều khách lại có thêm mối sầu
Ngoài khoáng dã trời sầm xuống hàng cây
Trên mặt sông trong vắt mặt trăng đi gần đến người

Dịch Thơ
Ở lại sông Kiến Đức
Dời thuyền đến đậu bên bờ khói
Sầu khách vừa dâng lúc tối trời
Ðồng ruộng cây đem trời xuống thấp
Sông trong trăng sáng đến gần người
Bản dịch: Trần Trọng San
Dời thuyền đậu bến khói mây
Chiều hôm xúc cảnh khách ngây mối tình
Ðồng không trời thấp ngọn cành
Nước sông trong vắt trăng quanh cạnh người
Bản dịch: Trần Trọng Kim

Thảo luận cho bài thơ: Túc Kiến Đức giang - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *