Tuyệt cú

(Đổ Phủ)

Tuyệt cú là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Lưỡng cá hoàng li minh thuý liễu,
Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên.
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết,
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.
Dịch Nghĩa
Đôi chim oanh vàng hót trong liễu biếc,
Một hàng cò trắng bay lên trời xanh
Cửa sổ ngậm tuyết Tây Lĩnh đọng hàng nghìn năm
Trước cửa thuyền Đông Ngô từ muôn dặm đến đỗ
Dịch Thơ
Tuyệt cú
Liễu xanh hót cặp oanh vàng,
Trời lam trắng điểm một hàng cò bay.
Song lồng mái tuyết non Tây,
Thuyền Ngô muôn dặm đỗ ngay cửa ngoài.
Bản dịch: Tương Như

Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc,
Một hàng cò trắng vút trời xanh.
Nghìn năm tuyết núi song in sắc,
Muôn dặm thuyền Ngô cửa rập rình.
Bản dịch: Tản Đà

Thảo luận cho bài thơ: Tuyệt cú - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *