Ước Vọng Vu Lan

(Mặc Giang)

Ước Vọng Vu Lan là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Mỗi Mùa Thắng Hội Vu Lan
Ai ai cũng cảm bàng hoàng tâm tư
Một năm man mác còn dư
Đến Mùa Thắng Hội thêm như thế này
Phải rồi Tháng Bảy mưa bay
Gió se se lạnh nỗi này tình kia
Mưa sa nhỏ giọt chia lìa
Công ơn Cha Mẹ hiện về giăng giăng
Hòa theo Tháng Bảy Mùa Trăng
Là Mùa Hiếu Hạnh nặng oằn thâm sâu
Ra bờ Ái Tử đầu cầu
Lăng tăng gợn sóng vũng nâu ru hời
Võng đưa kẽo kẹt à ơi
Cả hình bóng Mẹ một đời hiện ra
Vọng nghe trên ải sơn hà
Chim kêu quốc quốc gia gia canh trường
Cấu thành hình bóng quê hương
Có tình Phụ Tử vương vương cơ đồ
Kệ kinh trầm bỗng Nam Mô
Lung linh nghĩa địa cửa mồ tối om
Kìa Cha kìa Mẹ chúng con
Kìa anh kìa chị lon ton hiện về
Chờ Mùa Hiếu Hạnh nằm nghe
Rụng rơi trái chín não nề tấm son
Chùn sâu thẩm thấu tâm hồn
Động lên trí não lòng cồn ruột đau
Thương Mẹ thì Mẹ còn đâu
Thương Cha mấy lớp cỏ khâu xanh xì
Anh em mỗi kẻ phân ly
Ngày xa tháng vắng nói chi họ hàng
Tình quê một nỗi mênh mang
Tình non nghĩa nước lại càng lao lung
Nhện giăng quán trọ đóng khung
Ngẫm riêng mới thấy não nùng nghĩa ân
Công ơn sinh dưỡng Song Thân
Công ơn non nước ngàn cân ngập lòng
Hiếu kia đền đáp sao xong
Hạnh kia bù lấp sao mong cho cùng
Nương Mùa Hiếu Hạnh bao dung
Con hiền cháu thảo trĩu chùn lòng son
Chân thành thắp nén tâm huơng
Dâng Mùa Hiếu Hạnh nhớ thương tôn thờ
Chắp tay niệm tiếng Nam Mô
Dâng Mùa Hiếu Hạnh đến giờ linh thiêng
Chứng tri con thảo cháu hiền
Dù cho muôn một đáp đền nghĩa ân
Trung nguyên tháng bảy hằng năm
Là Mùa Thắng Hội Vu Lan nhiệm mầu
Dù ai ở tận nơi đâu
Đến Mùa Báo Hiếu mau mau tựu về
Đàn tràng mở Hội đề huề
Cho tròn Hiếu Hạnh nguyện thề Vu Lan.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com

Thảo luận cho bài thơ: Ước Vọng Vu Lan - Mặc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *