UỐNG RƯỢU TIÊU SẦU

(Cao Bá Quát)

UỐNG RƯỢU TIÊU SẦU là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời
Tiêu khiển một vài chuông lếu láo
Đoạn tống nhất sinh duy hửu tửu
Trầm tư bách kế bất như nhàn (*)
Dưới thiều quan thấp thoáng bóng nam san
Ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ.
Khoảng trời đất, cổ kim, kim cổ,
Mảnh hình hài, không có, có không.
Lọ là thiên tứ, vạn chung.

(*) Câu này có nghĩa là :
Dứt hẳn một cuộc đời chỉ có rượu
Ngẫm nghĩ trăm kế, không gì bằng nhàn

Thảo luận cho bài thơ: UỐNG RƯỢU TIÊU SẦU - Cao Bá Quát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *