Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc

(Đổ Phủ)

Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Kiếm ngoại hốt truyền thu Kế Bắc,
Sơ văn thế lệ mãn y thường.
Khước khan thê tử sầu hà tại,
Mạn quyển thi thư hỉ dục cuồng!
Bạch nhật phóng ca tu túng tửu,
Thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương.
Tức tòng Ba Giáp xuyên Vu Giáp,
Tiện há Tương Dương hướng Lạc Dương!
Dịch Nghĩa
Khi đang ở đất Kiếm Ngoại, ta chợt nghe tin (quân ta) đã chiếm lại miền Kế Bắc
Vừa mới nghe qua, ta đã khóc ướt cả quần áo
Ta sẽ dược gặp lại vợ con, mối sầu còn đâu nữa?
Đến sách vở cũng mừng vui đến phát cuồng
Suốt ngày ta cứ ca hát uống rượu tràn
Ta đi theo mùa xuân xanh tươi mà về quê hương
Nghĩa là ta đi theo đường Ba Giáp xuyên qua Vu Giáp
Rồi xuống Tương Dương để đến được Lạc Dương.
Dịch Thơ
Được tin quan quân lấy lại Hà Nam, Hà Bắc
Kiếm ngoại được tin thu Kế Bắc,
Thoạt nghe nước mắt ứa hai hàng.
Vợ con buồn thảm, liền vui vẻ,
Sách vở mừng điên gấp vội vàng.
Ngày đẹp hát ngao thì chuốc rượu,
Trời xuân theo bước thẳng về làng!
Ngay từ Ba Giáp qua Vu Giáp,
Rồi xuống Tương Dương tới Lạc Dương.
Bản dịch: DOÃN KẾ THIỆN

Nghe Tin Quan Quân Thu Lại Hà Nam, Hà Bắc
Kiếm Ngoại nghe tin thu Kế Bắc
Vừa nghe, nước mắt đẫm y thường
Vợ con gặp gỡ, sầu đâu hết?
Sách vở mừng vui đến phát cuồng
Ngày tháng ca tràn vung chén rượu
Xuân xanh theo mãi tới quê hương
Theo đường Ba Giáp qua Vu Giáp
Rồi xuống Tương Dương đến Lạc Dương.
(Người dịch: Lãng Xẹt Tử)

Thảo luận cho bài thơ: Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *