Vãn xuân

(Hàn Dũ)

Vãn xuân là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Thảo mộc tri xuân bất cửu quy
Bách ban hồng tử đấu phương phi
Dương hoa du giáp vô tài tứ
Duy giải mãn thiên tác tuyết phi

Dịch Nghĩa
Cây cỏ biết xuân về chẳng được lâu dài
Trăm loài hồng tím đua nhau khoe hương sắc
Hoa liễu, trái du chẳng có ý tứ, tài năng gì (1)
Chỉ làm tuyết tung bay đầy trời

Chú Thích:

(1) “Du” là một loại cây thường được trồng ở đầu làng hay quan ải. Trái du khi khô có màu trắng nhạt. Một loại cây nữa cũng hay được trồng ở đầu làng, quan ải là cây phần. Ngày xưa ở Trung Hoa có tục lệ mỗi làng đều trồng một loại cây đặc biệt của làng mình ngay tại cổng làng. Làng của Hán cao tổ trồng cây phần và cây du ở hai bên cổng. Sau khi đăng cơ, có lần ông trở về làng cầu đảo và phong cho làng mình là làng Phần Du. Phần, du từ đó thường được dùng trong cổ văn để chỉ quê hương, xứ sở (một giấc phần du tỉnh lại say; đoái trông muôn dặm tử phần.)

Dịch Thơ
Cuối xuân

Cây cỏ biết xuân vốn ít ngày
Khoe hồng phô tía tỏa hương say
Tài hèn ý kém du cùng liễu
Tung tuyết đầy trời phất phới bay

Lý Tứ dịch

Thảo luận cho bài thơ: Vãn xuân - Hàn Dũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *