Vầng Trăng

(Hàn Mặc Tử)

Vầng Trăng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Lạy Chúa tôi, vần trăng cao giá lắm
Xin ban ơn bằng cách sáng thêm lên
Ánh thêm lên cho không gian rất đẫm
Linh hồn thơ mát rợn với hương nguyền.

Thảo luận cho bài thơ: Vầng Trăng - Hàn Mặc Tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *