Vịnh Cảnh Nghèo

(Nguyễn Công Trứ)

Vịnh Cảnh Nghèo là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Chẳng phải rằng ngây chẳng phải đần
Bởi vì nhà khó hóa bần thần.
Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo,
Nghĩ phận thằng nghèo phải biết than.
Số khá bĩ rồi thời lại thái
Cơ thường đông hết hẳn sang xuân.
Trời đâu riêng khó cho ta mãi,
Vinh nhục dù ai cũng một lần.

Thảo luận cho bài thơ: Vịnh Cảnh Nghèo - Nguyễn Công Trứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *